Online HML - December 2021


You are viewing December 2021. View November 2021 Schedule.

Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors
Sildenafil Tab 25 mg; Tab 50 mg; Tab 100 mg; Inj 0.8 mg per ml, 12.5 ml vial